Location: Home > News

New Leadership of China National Textile & Apparel Council

font size: 【S】 【M】 【L】

New Leadership of China National Textile & Apparel Council

 

The 3rd General Meeting of China National Textile & Apparel Council closed last Friday (Nov. 11th.). The new leadership of CNTAC was then annouced as following:

 

President: Wang Tiankai

 

Vice Presidents: Chen Shujin, Gao Yong, Zhang Yankai, Sun Ruizhe, Xu Wenying, Zhang Li, Yang Jichao, Xia Lingmin

 

Secretary General: Gao Yong

 

Photo: Former President Du Yuzhou shakes hand with President Wang Tiankai

 

XML 地图 | Sitemap 地图