Exhibitions

Competitiveness Conference

Top 10 of Silk Companies of Competitiveness in China 2005-2006

Source: CNTEX | Date: 2006-05-15
Wensli Group
Guangdong Silk Corporation (Group)
Wujiang Silk Group 
Jiangsu Fu’an Silk Co., Ltd.
Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co., Ltd. 
High Fashion (China) Co., Ltd. 
Hangzhou Jinfuchun Silk & Chemical Fiber Co., Ltd 
Zhejiang Jiaxing Silk Co., Ltd. 
Shenzhen China Silk Enterprise Limited
Xin Yuan Silk Group Co., Ltd.

XML 地图 | Sitemap 地图